Säkerhet och integritet

Ingen vet när olyckan kan vara framme. Det kan uppstå en brand eller en farlig situation med hot och våld. Med fungerande larmsystem finns möjlighet att förebygga problem och hålla nere kostnader för alla drabbade. Samtidigt uppstår vissa integritetsfrågor som inte är helt enkla att lösa.

Många moderna system har börjat integrera inspelning av ljud och bild. Det är viktigt för att på distans kunna se exakt vad som händer och om det behövs en omedelbar utryckning. Används informationen på fel sätt kan dock den personliga integriteten vara hotad. Därför bör systemen följa de krav som finns och se till att både teknik och administration sköts på ett tryggt och pålitligt sätt. Besök presto.se för att skydda verksamheten mot brand eller olycka. Hos presto.se finns lång erfarenhet av att hitta effektiva lösningar.

Rätt balans mellan säkerhet och integritet

Alltför mycket fokus på den personliga integriteten riskerar att leda till ineffektiva system där utryckningar uteblir. Då försvinner också förtroendet för larmsystemet. Därför måste ibland vissa avkall göras på integritetskraven för att kunna trygga en verksamhet. Det viktiga är att hitta en lämplig balans där personer får tillräckligt mycket personlig integritet. De ska inte känna sig övervakade i onödan. Syftet med olika system måste förklaras tydligt och även hur insamlad information hanteras.

GDPR – Grund