Skapa mer integritet – med tapeter i sovrummet

I det egna hemmet är det viktigt att kunna få ha lite integritet då det är i hemmet man ska känna sig trygg. Därför har allt fler börjat dissa den öppna planlösningen och istället börjat välja bostäder med mer väggar och fler dörrar. Dock kan man skapa ännu mer integritet, framförallt i sovrummet. Att tapetsera över fönster är ett billigt sätt att skapa mer integritet i hemmet.

Skapa integritet hemma med tapeter

Upplever du att det är lite för mycket insyn i hemmet? Då finns risken att du känner ett obehag när du är hemma och det är inte bra. Sovrummet är en plats där vi framförallt vill känna oss säkra och skyddade och därför är det viktigt att motverka insyn där. Istället för att börja bygga om och påbörja ett stort byggprojekt, kan man använda sig av tapeter för sovrum för att skapa mindre insyn. Tapetsera över eventuella fönster i dörrar eller på väggarna som kan upplevas störande för att skapa en starkare känsla av privatliv. Passa gärna på att inreda sovrummet så som du vill ha det för att skapa ännu mer trivsel.

Integritet är viktigt

När det gäller den fysiska integriteten är det väldigt olika var folk drar sina gränser. En del drar sin gräns väldig sent, där gränsen för vad som är acceptabelt är hög, medan andra drar gränsen väldigt tidigt och kräver en hel del integritet för att må bra. Vad det beror på kan diskuteras, men vissa hävdar att det har mycket med tidigare erfarenheter att göra samt att personligheten spelar roll. En del är mer välkomnande än andra helt enkelt och det är inget märkvärdigt. Dock är det viktigt att man har integritet och att den respekteras. Annars riskerar det att uppstå problem. Att skapa integritet i olika sammanhang kan därför vara positivt och bör inte ses som något fientligt.