Integritet och digital marknadsföring

Marknadsföring och personlig integritet är ett hett område efter det att nya GDPR trätt i kraft. För många företag inom marknadsföringsvärlden orsakade detta stor förvirring och frågor gällande hur personuppgifter får hanteras i den digitala världen och marknadsföring. Marknadsförare har fått mer att tänka på. Numera behöver de inte bara ha förståelse för alla möjligheter som digital marknadsföring medför utan nu behöver de också veta vad man enligt lag får och inte får göra.

Företag är inte nya med att marknadsföra sig digitalt och med dagens teknik är det väldigt lätt att nå ut till kunder med snabbt resultat. Genom sociala medier kan företag mer fokuserat nå den målgrupp som man anser är intresserade av reklamen. Genom detta blir givetvis spridningen av reklam betydligt mer verkningsfull och kostnadseffektiv. Den traditionella marknadsföringen genom TV-reklam, radio eller papperstidningar är oerhört kostnadskrävande och dessutom svår att mäta och utvärdera. Av denna anledning väljer fler och fler företag att satsa på digital marknadsföring där sociala medier såsom Facebook och Twitter är populära kanaler. Hur ser då förhållandet ut mellan digital marknadsföring och den personliga integriteten? Det finns en intressant studie som [Högskolan väst] har gjort där denna fråga debatteras på ett bra och informativt sätt.

Digital marknadsföring används idag av i stort sett alla företag, organisationer, föreningar, politiska partier, kommuner och statliga myndigheter. Listan kan göras hur lång som helst. En organisation eller förening som vill börja använda digital marknadsföring behöver hitta verktyg för detta. Det finns olika former av marknadsföring där en del reklam är mer intensiv medan andra vill nå sina målgrupper mer i syfte att informera och för att synas. Det behövs givetvis bra verktyg när man arbetar med marknadsföring. Ett exempel är ungapped.se som har samlat flera användarvänliga verktyg i en plattform.

Den 25 maj 2018 började GDPR att gälla. Här har EU tagit fokus på frågor gällande integritet och företag som inte följer dessa nya regler kan bli föremål för kraftiga sanktioner. I och med detta har GDPR stor betydelse för all digital marknadsföring där man hanterar personuppgifter. I och med att man i allt högre utsträckning har utformat marknadsföring på individnivå har behovet att stärka den enskildas rättigheter ökat. Gällande GDPR finns bra information att inhämta online med vad man bör tänka på och vad som gäller. Företag, föreningar eller organisationer bör se över vilken kunddata man har och se till att spara endast den information som krävs för verksamheten. Kunskapskraven för regelverket har höjts i och med GDPR även för företag som behandlar data för andras räkning. Det gäller för både stora som små företag att se till att ha en god it-säkerhet.