Integritetsfrågor

Vad innebär integritet?

Integritet handlar om varje enskild individs eget värde som person. Det handlar om människovärde och vårt egenvärde som människa. Det kan även handla om att respektera gränser och att vi har rätt till ett privatliv. Integritet kan delas upp i fysisk integritet, som rör kroppen, och psykisk integritet, som kan gälla saker som åsikter, tanker och minnen. Att få ha en psykisk integritet kan handla om att inte bli kränkt, retad eller förödmjukad. Samma sak med en fysisk integritet; att man får ha sin kropp ifred och att inte bli berörd om man själv inte vill det. Något som är viktigt inom bland annat våden är den personliga integriteten, som innebär att ingen människa ska behöva bli kränkt. Detta gäller även de personen som inte kan hävda sin rätt till personlig integritet på egen hand..

Integritet på nätet

Integritet på internet har varit ett hett debatterat ämne, speciellt efter den nya GDPR-lagen som trädde i kraft i maj 2018. GDPR ersatte den gamla personuppgiftslagen och har ett mer internationellt perspektiv. Med de sociala mediernas intåg – och de läckor som vid flera tillfällen har uppstått, där ibland känsliga personuppgifter har läckt ut på internet – har frågan om integritet på nätet blivit alltmer aktuell. Gemene man har blivit allt mer medveten om dessa frågor, vilket i sig är positivt. I internetanvändandets början kunde det finnas en naivitet när det gällde personuppgifter och vad man kunde lämna ut, som till viss del har försvunnit. Samtidigt är säkerheten på internet högre idag, särskilt när det gäller hantering av känsliga personuppgifter – även om det såklart inte finns några system som är helt igenom tvärsäkra.

Allt fler områden av vardagslivet digitaliseras, så det gäller att ha lite koll på utvecklingen. Det kan idag vara allt från kontakt med sjukvården till att sköta sina bankärenden på internet. Så hur kan man skydda sin integritet på internet? Det finns flera sätt som du kan vara lite försiktig på internet. En enkel sak kan vara att inte ge ut personuppgifter i onödan, utan bara om du verkligen behöver det.

Även när du söker information på nätet så kan det sparas på olika sätt, det kan vara allt från att söker efter fraser som ”flyttfirma stockholm” till ”köpa blommor mors dag”.

Ett annat tips kan vara att söka efter sig själv. Googla ditt namn regelbundet (det kan vara lite spännande!). Vad finns det för information om dig själv på nätet?

Stäng gärna av cookies på datorn. Cookies, eller kakor, är små program som lagras på din dator varje gång som du besöker en hemsida. I vissa fall kan dessa samla in information om dig, som sedan används av sidan som de kommer ifrån.

Det viktigaste att komma ihåg är dock att i de allra flesta fall så är vi säkra på internet. Just när det gäller personuppgifter, bankuppgifter, vårduppgifter eller liknande, så är systemen kring dem numera så pass säkra att din personliga integritet inte ska riskeras.